แผนที่บ้านพัก ซิลเวอร์เฮ้าส์

บ้านทั้งสองหลังของซิลเวอร์เฮ้าส์ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือหน้าบ้าน เดินทางสะดวก อยู่ใก้ลร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ

เบอร์โทรติดต่อ